Duurzaamheidseducatie

Mijn visie op duurzaamheid

 Duurzaamheid heeft voor mij alles te maken met:

  • mensen (hier en daar);
  • de zorg voor de aarde waarop we wonen (inclusief alle planten en dieren);
  • de toekomst (van onze kinderen).

Duurzaamheid heeft met veel dagelijkse zaken te maken, zoals voeding, kleding, afval, energie en transport. Maar ook met zorg voor de natuur en biodiversiteit. Duurzaam proberen te leven betekent dat je keuzes moet maken. Om goede keuzes te kunnen maken moet je kennis hebben en een handelingsperspectief.

Met duurzaamheid bezig zijn is leuk en uitdagend: een diner samenstellen met alleen seizoensgroenten, zoveel mogelijk energie besparen, zorgen voor de natuur in je eigen tuin. Ik houd niet van drammen (zeggen hoe het moet), maar wel van samen werken aan een mooie wereld; mooi voor iedereen, nu en in de toekomst, hier en daar. 

Duurzame ontwikkelingsdoelen

De Sustainable Development Goals (SDG’s) of duurzame ontwikkelingsdoelen moeten een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030.  Ze zijn door de Verenigde Naties vastgesteld.

Ook wij Nederlanders hebben met deze doelen te maken, want ook wij ondervinden de gevolgen van klimaatverandering, hebben te maken met genderongelijkheid of hebben als consument er invloed op of kinderen in de textielindustrie werken, om maar een paar voorbeelden te noemen.

Bij mijn activiteiten zijn de duurzame ontwikkelingsdoelen een leidraad. Ik richt me hierbij vooral op de doelen die te maken hebben met klimaat, voeding en het leven op het water en het land.

Educatie over duurzaamheid

Besef van duurzaamheid begint met ervaren en verwonderen (natuurbeleving). Via het onderwijs (maar ook daarbuiten) kunnen we kinderen meer kennis geven en ook laten nadenken over oplossingen die binnen hun bereik liggen. Een mooie didactiek hierbij is onderzoekend en ontwerpend leren. Verder vind ik het belangrijk dat er een handelingsperspectief is en om niet aan doemdenken te doen. Zeker voor kinderen is het belangrijk om het leuk en luchtig te houden.

Wat kan ik bieden?

  • Ontwikkelen van lesmaterialen en projecten voor basis- en voortgezet onderwijs
  • Verzorgen van lessen en activiteiten rond duurzaamheid
  • Bewoners helpen bij het realiseren van duurzame ideeën
  • Adviseren en vertalen van beleid naar praktische handvatten voor scholen, kinderopvang, bewoners
  • Adviseren over natuurlijk tuinieren en moestuinieren

 Prijs in overleg

%d bloggers liken dit: