Soort van dag 129: kluut

(9 mei 2023)

Een van de mooiste vogels vind ik de kluut. Hij is goed te herkennen aan zijn wit-zwarte verenkleed, lange ranke poten met zwemvliezen en opgewipte snavel. De kluut is een onomatopee (roept zijn eigen naam).

Kluten zien we bijvoorbeeld op de inlagen langs de Oosterschelde, maar ook in de natuurcompensatieplasjes langs de N201 bij Uithoorn. Afgelopen zaterdag kwamen we toevallig langs een broedkolonie in De Putten bij Camperduin. Daar konden we ze in alle rust (ook voor de vogels) bekijken. Kluten zijn waadvogels, die ook kunnen zwemmen. Je ziet ze dan ook op open terreinen met weinig begroeiing en ondiep water. Een gebied zoals De Putten, dus.

Kluten zijn pioniers: als er ergens een nieuw nat en onbegroeid natuurgebied ontwikkeld is, verschijnen er direct kluten, samen met visdiefjes en bontbekplevieren. Dat was bijvoorbeeld het geval bij de Marker Wadden in 2016. Als zoโ€™n gebied begroeid raakt, zullen de kluten weer verdwijnen.

Kluten zie je vooral langs de kust, maar je kunt ze ook landinwaarts langs de IJsselmeerkust en rivieren aantreffen. Ze broeden in kolonies op de kale grond. Het nest is vaak niet meer dan een kuiltje in het zand, afgezet met schelpen, grasstengels, strootjes of afval (foto linksboven). Ook broeden ze wel op opgespoten terreinen, kale weilanden en akkers.

In Nederland broeden ca. 6.500 paartjes. Sinds 2000 neemt het aantal broedparen in Nederland af, terwijl het in andere landen om ons heen toeneemt. Waarschijnlijke oorzaken zijn nestpredatie en het verdwijnen van geschikte broedplaatsen doordat ze begroeid raken.

Het voedsel van de kluut bestaat uit zoetwaterplankton, kreeftachtigen, zeeduizendpoten, slakken, insecten en insectenlarven. Met hun snavel op een kiertje vegen ze heen en weer door het ondiepe water (foto rechtsonder). Zo zeven ze het voedsel eruit. In het broedseizoen roeren en prikken ze in slik op zoek naar voedsel.

Van juli tot in november verzamelen de kluten zich in het Wadden- en Deltagebied. In zachte winters overwintert een klein deel. De rest trekt weg naar Zuidwest-Europa en Noordwest-Afrika. In februari / maart keren de kluten weer terug.

Hier lees je waarom ik elke dag een soort plaats.

๐˜‰๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ฏ: ๐˜๐˜ฐ๐˜จ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ฃ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฎ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ, ๐˜๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ฆ๐˜จ๐˜ฆ ๐˜๐˜ฐ๐˜จ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ด, ๐˜š๐˜–๐˜๐˜–๐˜•

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: