Soort van dag 143: visdief

(23 mei 2023)

De visdiefjes zijn weer volop in de polders rond ons huis te zien, speurend en soms krijsend boven de sloten. Dan hangen ze even stil en vervolgens duiken ze naar beneden om een visje te pakken. Je ziet ze niet alleen boven sloten en plassen, maar ook langs de kust en op het IJsselmeer. Helder water is belangrijk, omdat ze op zicht jagen.

Visdiefjes zijn sterns. Sterns lijken wel wat op meeuwen, maar ze vliegen eleganter en hebben een langere staart en langere vleugels. De visdief heeft een zwarte kopkap en een gevorkte staart. Hij lijkt erg op de verwante noordse stern. Je kunt ze o.a. uit elkaar houden door naar de punt van de rode snavel te kijken. Die van de visdief heeft een zwarte punt, die van de noordse stern niet. Verder komen noordse sterns alleen langs de kust voor.

In Nederland broeden m.n. visdief, noordse stern, dwergstern, grote stern en zwarte stern (een moerasstern).

Visdiefjes zijn kolonie- en grondbroeders. Dat doen ze het liefst op onbegroeide eilandjes, dus op plekken waar vossen, andere landroofdieren en recreanten niet kunnen komen. Ze broeden ook wel op grinddaken. De grootste kolonies bevinden zich in het IJsselmeer: op De Kreupel ter hoogte van Andijk en op de Marker Wadden. Ook onbewoonde zandeilanden (Griend, Rottumerplaat, Rottumeroog) zijn geliefd. Bij ons in de buurt broeden ze in de Nieuwkoopse Plassen.

Na het broedseizoen, vanaf augustus, trekken ‘onze’ visdieven weg naar West-Afrika om daar te overwinteren. De eerste keren in maart weer terug.

In de jaren ’50 waren er bijna 50.000 broedparen in ons land. In 1965 waren er nog maar 5.000 over! Dat kwam vooral door lozing van landbouwbestrijdingsmiddelen. Nadat dit werd verboden, namen de aantallen weer toe. Het stagneert nu op zo’n 14.000 broedparen. De belangrijkste oorzaak is overbevissing (voedselgebrek). De visdief staat op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels.

Een extra bedreiging voor vogels die in kolonies broeden, is de vogelgriep. In 2022 vielen vooral onder grote sterns veel slachtoffers. Maar ook visdiefjes, kokmeeuwen en zilvermeeuwen werden getroffen. Er zijn verschillende maatregelen die terreinbeherende organisaties kunnen treffen om introductie en verspreiding van vogelgriep in broedkolonies te voorkomen. Een belangrijke is het verwijderen van karkassen van dode vogels. Meer hierover lees je hier.

Hier lees je waarom ik elke dag een soort plaats.

𝘉𝘳𝘰𝘯𝘯𝘦𝘯: 𝘝𝘰𝘨𝘦𝘭𝘣𝘦𝘴𝘤𝘩𝘦𝘳𝘮𝘪𝘯𝘨, 𝘚𝘖𝘝𝘖𝘕, 𝘞𝘪𝘬𝘪𝘱𝘦𝘥𝘪𝘢, 𝘕𝘢𝘵𝘶𝘳𝘦 𝘛𝘰𝘥𝘢𝘺

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: